Сключен договор за финансиране по процедура №BG-RRP-3.004Технологична модернизация

20.11.2023

  

Договор: № BG-RRP-3.004-1522-C01

Наименование на проекта:  „Технологична модернизация в предприятието... прочети

Актуална информация относно аварийното планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на аварийна ситуация

31.10.2023

В съотвествие с Аварийният план,

В случай на голяма авария, стриктно се спазва организацията, описана в Аварийният план на дружеството, като начина за информиране на щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия на Община Варна и РДПБЗН-Варна, е както следва:

... прочети

НОВА ТАРИФА НА ПЧМВ АД, ВЛИЗАЩА В СИЛА ОТ 01.01.2023 г.

05.12.2021

РЪКОВОДСТВОТО НА "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД ще внедри от 01.01.2023 г. нови цени за извършваните услуги на пристанищните терминали, собственост на дружеството, както и цените за екологични дейности. Те са публикувани в раздел прочети

...

Популяризиране на Вашия бизнес

14.01.2021

Бъдете винаги със своите клиенти и се възползвайте от възможността, която "ПЧМВ" АД предлага:

Атрактивна площ за поставяне на външен информационен елемент, изработен от винилна мрежа с размери 1300х224 см. Винилната мрежа дава предимство на Вашата ... прочети

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

10.01.2020

Във връзка с публикувано писмо от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" на 10.01.2020г., Ви информираме, че от 13 януари 2020г., количествата отпадъци, които корабите могат предават, без да се заплащат допълнително, са след... прочети

Промяна в цените на екологичните услуги

09.12.2019

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ!

От 01.01.2020г. влизат в сила нови цени за извършване на екологични услуги!

... прочети

Одоборен план за приемане и обработване на отпадъци на пристанища "ПЧМВ"

21.09.2018

На вниманието на всички ползватели на пристанища "ПЧМВ" АД, предоставяме одобрен план за приемане и обработване на отпадъци.

... прочети

ТАРИФА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ,СЪГЛАСНО МАРПОЛ 73/78 НА ПРИСТАНИЩА ПЧМВ АД

01.09.2018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ” АД, Ви уведомява за новите максимални количества за приемане на отпадъци -  резултат от корабоплавателната дейност, събирани от кора... прочети

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА "ПЧМВ" АД - ВАРНА

27.06.2018

На основание  Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR"), "ПЧМВ" АД като администратор е изготвил политика, в която п... прочети

...

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

01.06.2017

Проект № BG05M9OP001-1.008-1227-C01

Подобряване условията на труд в "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД

Обща стойност 101 912.73 лв., от които  86 625.82 лв. европейско финансиране и  15 286.91 лв. национално съфи... прочети

...
...

Startup weekend Varna 2015

25.09.2015

"Поддържане чистотата на морските води" АД  подкрепя инициативата Startup Weekend. Форматът се провежда всеки уикенд в различни точки на света - от Лос Анджелис до Пекин. В град Варна се организира вече три поредни години, като за първи път екипът от амбицирани млади специалист... прочети

...

ПЧМВ АД подкрепя състезателния дух в младите и амбициозни хора

02.09.2015

"ПЧМВ" АД спонсорира отбора на Вилиана Димитрова и Данина Дянкова в клас "420" към Яхт клуб "Кап. Г. Георгиев -  Порт Варна" с ветроходна лодка и спортна екипировка.

Младите момичета, които се състезават в... прочети

Обновена кейова механизация на Терминала за генерални товари

30.06.2015

 

Телескопичен челен товарач "Katerpillar" с товароподемност 3,3 т., височина на повдигане 7 м., оборудван и с кофа с капацитет -2 куб.м.

прочети

...

От 02.09.2014г. "Подържане чистотата на морските води" АД започва събирането на отпадни води (Sewage) Анекс IV на Марпол 73/78, включени в новата тарифа за пристанищните такси, събирани от ДП "ПИ"

01.09.2014

Министерският съвет на свое заседание прие Постановление №254 за изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура". Добавена е нова такса за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност,... прочети

На 12.05.2014г.ПЧМВ АД е регистрирано като пристанищен оператор в Регистъра на пристанищните оператори на Република България

15.05.2014

 На 12.05.2014г. "ПЧМВ" АД е регистрирано като пристанищен оператор в Регистъра на пристанищните оператори на Република България с право да предоставя пристанищни услуги по чл.116, ал.2, т.1 от ЗМПВВППРБ, морско-технически услуги "приемане и обработване на отпадъци - резултат от... прочети