Актуална информация относно аварийното планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на аварийна ситуация

15.02.2024

В съотвествие с Аварийният план,

В случай на голяма авария, стриктно се спазва организацията, описана в Аварийният план на дружеството, като начина за информиране на щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия на Община Варна и РДПБЗН-Варна, е както следва:

-     Щаб за изпълнение на Аварийните планове на Община Варна – 052 820 112;

-     Оперативен дежурен на Община Варна (24 часа) – 052 820 204, 052 820 112 и 0885 600 443;

-     Оперативен център РДПБЗН Варна: 052 615 112 и 0894 651 631

Телефоните се ползват при привеждане в готовност и бедствено положение.

В ежедневието могат да се ползват телефоните на:

-     Експертите от отдел "Дейности по защита на населението" към Община Варна – тел/факс: 052 820 331, 052 820 111 и 052 820 211;

Началник отдел "Дейности по защита на населението" към Община Варна – 052 820 211.

Информацията относно аварийното планиране за предприятието и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария на територията на "ПЧМВ" АД е актуализирана във връзка с актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии.