Филиал Бургас

...

Филиалът в гр. Бургас е разположен на територията на Пристанище Бургас, в района на терминал Изток.

Дейността на филиала е основно екологична: 

- събиране на сантинни, баластни, миячни води (от танкери и карго), както и нефтоводни смеси от корабите с приемни плаващи средства в акваторията на Бургас;

- събиране на отпадъци от нефтопродукти - сантини, отработени масла и слъдж, съгласно правилата на Анекс IV на "Марпол 73/78" в акваторията на пристанище Бургас -Изток (от 1-20А к.м.), Бургас Запад (от 21-25 к.м.), Терминал 2А (от 30-33 к.м.), НТ "Росенец", рейд Бургас и Пристанище Несебър;

- обезпечаване с бонови заграждения при товаро-разтоварни операции с нефтопродукти, съгласно “Задължителните правила” на  международна конвенция за предотвратяване на евентуални нефтени разливи, под юрисдикцията на Морска администрация - Бургас в акваторията на НТ" Росенец"(I, II и III кей) и БМФ -Порт Бургас (20 А к.м.);

- обезпачаване с бонови заграждения на кораби при ремонт, бункероване, лимбировка, както и осигуряване на периметър на военни кораби;

- почистване на замърсявания от нефт и нефтопродукти в акваторията на Бургас при аварийни разливи от кораби или брегови източници.

 

Техническите средства и съоръжения, с които разполога филиала са:

- НСОМ "Русалка" - нефтосъбирач за открито море с вместимост 128 куб.м.;

- "НС-23" - нефтосъбирач с вместимост 16 куб.м.;

- "НС-25" - нефтосъбирач с вместимост 16 куб.м.;

- "Antipollution" - плаваща цистерна с вместимост 266 куб.м.;

- "Тайфун-64" - катер бонозаградител;

- бонови заграждения - 1800 метра.

Във филиала работи обучен и високо квалифициран персонал от капитани, механици, моряци, както и диспечерска служба (24/7) за приемане на заявки за извършваните дейности.