Тарифи

 Тарифа на "ПЧМВ" АД, влизаща в сила от 01.01.2023 г.:

Цени за товаро-разтоварни операции с наливни товари:

Вид товар

Цена на тон

Вариант на обработка

Директен

Индиректен

1

Базови масла

по договаряне 

по договаряне 

2 Газьол

по договаряне

по договаряне

3

Растително олио

по договаряне

по договаряне

4

 Биодизел

по договаряне

 

по договаряне 

 Цени за наем на брегови резервоари:

Вид товар Цени в EUR
1 Базово масло по договаряне
2 Газьол по договаряне
3

Растително олио

по договаряне

Цени за швартоване на корабите:

Брутен тонаж на кораба (GT)
Такса за завързване или отвързване в евро
 
 
до 1000
70
1001-2000
100
2001-3000
110
3001-4000
150
4001-5000
160
5001-6000
170
6001-8000
180
8001-10000
200
над 10000
за всеки 1000
20

 Цени за услугите, извършвани на корабите:

Вид услуга:
Цена в euro
Мярка
1
Събиране на твърди отпадъци :
18,00
за брой торба
2
Зареждане на кораба с вода от брега, се заплаща стойността на консумираната вода по цени на
“В и К” на куб.метър, завишена с
6,00
за куб.метър – за обслужване
3
За снабдяване на кораб с ел.енергия, се заплаща стойността на консумираната енергия по цени на НЕК на киловатчас, завишена с
0,70
за киловатчас – за обслужване
4
Противопожарно обезпечаване от брега на кораб
150,00
за започнато денонощие
5
Други услуги
по договаряне

Пояснение :
1. За т. 2 и т. 3 от горната таблица за формиране на крайната цена се добавят съответно цените на ВИК- Варна и Електроразпределение Варна към деня на издаване на фактурата.

В СИЛА ОТ 01.02.2024 г.

Във връзка с разширяване обхвата на индиректната система за изпълнение на морско-техническата услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност“ в пристанищата за обществен траснпорт Варна и Бургас, по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България (ЗМПВВППРБ), за всяко посещение в Терминал за базови масла, корабите, заплащат такса, в евро, за приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност, в зависимост от бруто тонажа съгласно Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

 

Тарифа на  "ПЧМВ" АД - Варна МНОГОЦЕЛЕВИ ТЕРМИНАЛ, влизаща в сила от 01.01.2024 г.:

Цени за завързване или отвързване на корабите:

Брутен тонаж на кораба (GT)
Такса за завързване или отвързване в евро
 
 
до 1000
70
1001-2000
100
2001-3000
110
3001-4000
150
4001-5000
160
5001-6000
170
6001-8000
180
8001-10000
200
над 10000
за всеки 1000
20

Цени на услугите, извършвани на корабите:

Вид услуга:
Цена в euro
Мярка
1
Събиране на твърди отпадъци :
18,00
за брой торба
2
Зареждане на кораба с вода от брега, се заплаща стойността на консумираната вода по цени на
“В и К” на куб.метър, завишена с 4.00 eur на куб.метър за обслужване
6,00
за куб.метър – за обслужване
3
За снабдяване на кораб с ел.енергия, се заплаща стойността на консумираната енергия по цени на НЕК на киловатчас, завишена с с 0,40 eur на киловат час – за обслужване
0,70
за киловатчас – за обслужване
4
Противопожарно обезпечаване от брега на кораб
150,00
за започнато денонощие
5
Отваряне и затваряне на капаци на кораб
35,00
за брой капак, независимо от габарити и тегло
6
Други услуги
по договаряне

Забележка:
1. За т. 2 и т. 3 от горната таблица за формиране на крайната цена се добавят съответно цените на ВИК- Варна и Електроразпределение Варна към деня на издаване на фактурата.

Цени на товаро-разтоварни операции на насипни товари:

Вид на товара
Цена в EURO / тон
Вариант на обработка
Директен
Индиректен
1
Пшеница, царевица, ечемик, рапица
4,05
5,75
2
Слънчоглед
4,60
5,90
3
Шрот, кюспе
5,25
5,90
4
Трици
5,00
5,90
5
Други
по договаряне
по договаряне
 
 
 
 

 Цена за използване на пристанищен кантар: 4,80 EUR/пълен/празен

Цени за обработка на вносни партиди метали:

Услуга Цена

метали

1. Директен вариант  4,20 евро/т/започнат тон
2. Индиректен вариант  4,90 евро/т/започнат тон
3. Използване на пристанищен кантар(по поискване на клиента) 4,80 евро/ пълен/празен
4. Преместване/прехвърляне на товари в склад 2,00 евро/ тон
5. Товарене на рулони ламарина на жп вагони  2,10 EUR/t
6. Такса за преминаване през индустриален жп клон

30,00 USD /бр.вагон

 

7.  Съхранение на метали:  
7.1. За открити складове 0,06 евро за започнато денонощие
7.2. За закрити складове 0,11 евро за започнато денонощие

Цени за обработка на генерални товари:

Услуга Цена
1. Торове  в биг бегси:  
1.1. директен вариант  5,25 EUR/t
1.2. индиректен вариант  6,60 EUR/t
1.3. Транспорт  до открити и закрити складове извън територията на пристанището  1,70 лв./т.
1.4. Транспорт  до открити и закрити складове в територията на пристанището  1,40 лв./т.
1.5. Деконтейнеризация на товари   
 2. Торове насипно:  
2.1. директен вариант  4,20 EUR/t
2.2. индиректен вариант  5,60 EUR/t
3. Пълнене на торби с минерална тор в склад на ПЧМВ посредством пълначна  машина:  
3.1. директно от кораба  -
3.2. индиректно от склад  -
4. Приемане и обработка на насипна тор от автомобили, както и експедицията и от склада с кофачен товарач  2,80 EUR/t;
5. Препакетиране на изкуствена тор 17,50 лв./тон
6. Инхибиране и пакетиране на изкуствен тор 

17,70 лв./тон

7. Съхранение  в открити/закрити складове

0,11 EUR/t

Услуга Цена
1. Гипсокартон на палети и мазилки на палети:  
1.1. директен вариант  4,80 EUR/pallet
1.2. индиректен вариант   4,80 EUR/pallet
2. Гипсови смеси в биг бегси:  
2.1. директен вариант   4,80 EUR/t
2.2. индиректен вариант   6,35 EUR/t
3.  Цена за товарене на стоките с мотокар 0,30 EUR/t
4.  Цена за товарене и разтоварване на стоките доставени с автотранспорт до пристанището 0,60 EUR/t
5. Съхранение на товара:  
5.1. в открити складове 0,06 EUR/t
5.2. в закрити складове по договаряне
6. Обработка на 20' контейнери  
6.1. Разтоварване/Товарене на празен контейнер  15,75 EUR/ бр.
6.2. Контейнеризация/Деконтейнеризация на генерален товар  7,35 EUR/тон
6.3. Товарене/Разтоварване на пълен контейнер  36,75 EUR/бр.
Други товари:
1. Директен вариант * гритс(шлака) 2,35 EUR/т.

В СИЛА ОТ 01.02.2024 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с разширяване обхвата на индиректната система за изпълнение на морско-техническата услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност“ в пристанищата за обществен траснпорт Варна и Бургас, по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България (ЗМПВВППРБ), Ви информираме, че количествата отпадъци ще се заплащат съгласно Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", както следва:

GT на кораба ANNEX I MARPOL 73/78 ANNEX IV MARPOL 73/78 ANNEX V MARPOL 73/78

Такса отпадъци от нефтопродукти ANNEX I MARPOL 73/78

Максимална сума, до която корабът може да предаде без да заплаща допълнително

Такса битово - отпадни води ANNEX IV MARPOL 73/78

Максимална сума, до която корабът може да предаде без да заплаща допълнително Такса твърди отпадъци Максимална сума, до която корабът може да предаде без да заплаща допълнително
А Б А1 Б1 А2 Б2
0 -2000 35 575 5 575 25 75
2 001 – 3 000 100 700 10 700 50 80
3 001 – 6 000 130 700 15 700 65 90
6 001 – 10 000 200 1000 20 1000 85 165
10 001 – 20 000 220 1300 25 1300 120 185
20 001 – 30 000 250 1400 30 1400 180 225
30 001 – 40 000 450 1800 35 1800 250 350
40 001 – 50 000 700 1900 40 1900 400 500
> 50 001 900 2000 50 2000 550 750

ПОЯСНЕНИЯ:

В колони А,А1, и А2 е посочен размерът на таксата в евро за съответния вид отпадъци, до капацитета на съхранение на съответния вид кораб.

В колони Б, Б1 и Б2 е посочено максималното количество отпадъци, изразено в евро, до което корабът има право да предаде отпадъци от съответния вид без да заплаща допълнително.

1. Всеки кораб, който оперира в пристанище за обществен транспорт, заплаща такса, определена в съответствие с таблицата по-горе, за всеки започнат месец.

2. За предадени отпадъци над капацитета на съхранение, корабът заплаща директно на съответните оператори на отпадъци съгласно определена от тях тарифа.

3.Таксите, посочени в таблицата, представляват индиректно заплащане на услугите по приемане и обработване на отпадъци-резултат от корабоплавателната дейност, по съответните анекси на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78), с всички негови последващи изменения и допълнения и обхващат видовете отпадъци, съгласно одобренитеи действащите Планове за приемане и обработване на отпадъци за морските пристанища.

4. Индиректната система, включва и разходите за престой на мобилното приемно съоръжение до 3 часа от започване на операцията по предаване на отпадъци. След изтичане на трите часа корабът заплаща разходите за престоя директно на оператора на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, съгласно определена от оператора тарифа.

5. За отпадъци, които не са обхаванати от системата за индиректно заплащане по ал.1, се заплаща директно на операторите на отпадъци. Такива са:

1. всички отпадъци по Анекс II и VI на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78), с всички негови последващи изменения и допълнения (ДВ, бр. 12 от 2005г.), ратифицирано със закон (ДВ, бр.94 от 2004 г.);

2. всички остатъци от товари и отпадъци, свързани с товарите - миячни води, баластни води, твърди остатъци от товари, материали за укрепване на товара и др.

„Поддържане чистотата на морските води“ АД е избран за изпълнител на морско-техническата услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност“ и съгласно сключени договри с Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" ще я реализира на пристанищни терминали „Пристанищен терминал за базови масла“, частна собственост, част от пристанище за обществен транспорт Варна, по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ и „Пристанищен терминал ПЧМВ - Варна“, частна собственост, част от пристанище за обществен транспорт Варна, по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ.

 

 

Вид на предоставяната услуга
мярка
Цена в EURO
Район – ПЧМВ АД
в района
извън района
1
Мобилен пристанищен кран GOTTWALD HMK 36, 50 и 100 т.
машиночас
100.00/ започнат час
----
2
Ел. порталeн кран - 16 т
машиночас
42.00/ започнат час
----
3
Кофъчен товарач
машиночас
60.00/ започнат час
60.00/ започнат час
4
Мотокар - 3,5 т. -10 т.
машиночас
42.00/ започнат час
42.00/ започнат час
5
Калмар 16т., 18т.
машиночас
85.00/ започнат час
85.00/ започнат час
6
Ричстакер 42т.
машиночас
100.00/ започнат час
100.00/ започнат час

 

З А Б Е Л Е Ж К А:


1. Цените на пристанищните услуги са обявени в Евро ( Euro) и не включват ДДС. При фактурирането “ПЧМВ ”АД начислява ДДС съгласно условията на действащия ЗДДС и правилника за неговото приложение.

2. С тази тарифа се уреждат взаимоотношенията на “ПЧМВ” АД с ползвателите на услуги, на основание на сключен договор. Не се допуска изпълнение на услуга, по товаро-разтоварна дейност без наличие на договор за пристанищни услуги;

3. За всички неупоменати услуги в тази тарифа цената на услугата се уговаря допълнително с клиента.


4. В случай, че има икономическа изгода за “ ПЧМВ ”АД Изпълнителният Директор е в правото си да договаря с клиенти условия и цени ( преференциални ) различни от настоящата Тарифа.

5. За извършване на услугите в празнични дни с решение на Министерски съвет и официални празници горните цени по тарифата се завишават със 100 % (работа в условия на “овър тайм” ) .

6. За контакти с пристанище „ПЧМВ”:

Tel: +359 52 630 626

E-mail: port@pchmv-bg.com


7. Настоящата тарифа е в сила от 01.01.2024 год.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ!

От 01.01.2024 г. влизат в сила нови цени за извършване на екологични услуги, съгласно таблицата по-долу:

ВИД УСЛУГА ЦЕНА
 1. Техническо обезпечаване при товаро - разтоварни операции на танкери, включваща дежурството на нефтосъбирач, танкер и бонозаградител /с изключение на разходите по събирането на нефтоводните смеси от морската повърхност при възникнал разлив/ се заплаща както следва:   
  до 3 000 GT   1 050,00 евро
  до 5 000 GT  1 500,00 евро
  до 10 000 GT  2 250,00 евро
  до 20 000 GT  2 700,00 евро
  над 20 000 GT  3 800,00 евро
  В случаите, че е допуснат разлив при прилагане на затворения цикъл на третиране, за работата на нефтосъбирач за събиране на нефтоводни смеси се заплаща:  255 евро на започнат час
 2. За ползване на бонови заграждения от кораби в строеж, ремонт и бункероване. 200 евро начална такса    0,25 евро/л.м./час
 2.1.  Отваряне на боново заграждение  200,00 евро
 2.2.  Затваряне на боново заграждение  200,00 евро
 3.  За ползване на бонови заграждения при ограждане на разливи с цел предпазване от замърсяване.  255 евро начална такса  0,30 евро/л.м./час
 4.*  За започнат час работа при приемане от корабите на сантинни, миячни, отпадни води, нефтоводни смеси и др. течни отпадъци, включени в Анекс I и IV  на МАРПОЛ 73/78, както и баластни води, с плаващо приемно транспортно средство (с макс. дебит 50 куб.м на час и осигуряване на лимбировка) или с автоцистерна:  
 4.1. За първи започнат час  250,00 евро
 4.2.  За всеки следващ  220,00 евро
 4.3.  За приет куб.м.  20,00 евро
 5.*  Приемане на сантинни, миячни, отпадни води, нефтоводни смеси и други течни отпадъци, включително и отпадъци от Анекс I и IV  на МАРПОЛ 73/78 по тръбопровод 20,00 евро за приет куб.м. и кейова такса за застанали кораби на Многоцелеви терминал "ПЧМВ" и Терминал за базови масла
 6.  Приемане на отпадъци от Анекс  II на МАРПОЛ 73/78  25 евро за приет куб.м.
 7.  Приемане на отпадъци от Анекс  VI на МАРПОЛ 73/78 от корабите  по договаряне
 8.  За приемане на битово - отпадни води за третиране в Брегова пречиствателна станция.  20 евро/ куб.м.
 9.*  За приемане на сантинни, нефтоводни, миячни и отпадни води, включително и течни отпадъци от Анекс I и IV на МАРПОЛ 73/78 от корабите с плаващо приемно транспортно средство с мах. дебит 50 куб.метра на час.  20 евро/ куб.м.
 10.  Приемане на отпадъци от Анекс  II на МАРПОЛ 73/78 от корабите с  приемно транспортно средство  25 евро за приет куб.м.
 11.   Приемане на отпадъци от Анекс  VI на МАРПОЛ 73/78 от корабите с  приемно транспортно средство  по договаряне
 12.  За ползване на катер.  150 евро/час
 13.  Кейова такса.  0,20 евро/метър/час
 14.  Приемане нефтоводни смеси с автоцистерна от брегови обекти.  
 14.1.  за приет куб.м.  70,00 лв.
 14.2.  за изминат км (цената е в двете посоки)  2,70 лв.
 15.**  Събиране на твърди отпадъци, включително и от Анекс V на МАРПОЛ 73/78 от плавателни средства  18 евро на торба
 16.  Изчистване и измиване на бонови заграждения  18 евро на линеен метър
 17.  За обслужване на кораби в пристанище Бургас и рейда на пристанище Бургас от м/т „Тюленово 2” /баржинг/  2 500,00 евро
 18.  За обслужване на кораби на рейд Варна и рейд Бургас преход  265 евро /курс
 19.  Филтри от сепаратор  20 евро
 20.  За непроизводителен престой  60 евро/час
 
Варна – тел.: +359 52 630-632, e-mail: office@pchmv-bg.com,port@pchmv-bg.com;  
Бургас – тел.: +359 56 844269, e-mail: office@pchmv-bg.com, burgas@pchmv-bg.com;
* - Цените се отнасят за приетите количества отпадъци, които са извън еко такса.
** - 1 торба съответства на 0,0625 куб.м. и 1 куб.м. = 16 торби                                                                                                                                                                                     

ЗАБЕЛЕЖКА:  

А/ С тази тарифа се уреждат взаимоотношенията на “ПЧМВ” АД с ползвателите на услуги, на основание  сключен договор и писмена заявка. Съгласно чл.35 от ЗУО, не се допуска изпълнение на услуга, по предаване и приемане на нефтоводни смеси без наличие на договор;

Б/ За кораби, обслужвани на рейда порт Варна (лятна и зимна стоянка), рейда порт Бургас, Западно пристанище Бургас, Порт България Уест, КРЗ порт Бургас, Бургаски корабостроителници, Транстрой Бургас, Терминал 2А Бургас, 20-то А корабно място и ПТ "Росенец", се добавя 1 /един/ час преход за всеки използван плавателен съд на стойност 265 евро;

В/ За непроизводителен престой се заплаща 60 евро на час за всяко ангажирано техническо средство и/или плавателен съд;

Г/ Не се допуска изпълнение на услуга, когато нейното заплащане не е потвърдено писмено от заявителя. Цените на услугите са без данък добавена стойност. Заплащането по тези тарифи се извършва в едноседмичен срок от издаването на фактурата;

Д/ За всички неупоменати услуги в тази тарифа и в случаитe, когато не сме приложили затворен цикъл за третиране на опасни отпадъци, при техническото обезпечаване на товаро-разтоварни операции на танкери, цената на услугата се уговаря с клиента. В този случай, ако заявената услуга е приемане на нефтоводни смеси от кораби или от морската повърхност от разлив при товаро - разтоварни операции на танкери, необходимо е съществуващ договор между “ПЧМВ” АД и ползвателите на услугата, съгласно чл.35 от ЗУО;

Е/ За извършване на услугите е необходимо 24-часово известие-заявка. Писмена заявка се подава до диспечер “ПЧМВ”.

Ж/ За извършване на услугите в празнични дни с решение на Министерски съвет и официални празници горните цени по тарифата се завишават със 100 % (работа в условия на “овър тайм”) .

З/ Настоящата тарифа е в сила от 01.01.2024 год.