1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Бързо и лесно с мобилен кран TERREX GOTTWALD

На 24 ноември 2016г. на Терминала за генерални товари официално влезе в експлоатация мобилен кран на марката TEREX GOTTWALD, с товароподемност 100т. Големината на грайфера- 23куб.м, както и мобилността, която новопостроеното съоръжение има, му позволяват да увеличи производителността и ефективността на товарния процес. Тази инвестиция има за цел да подобри качеството на предлаганата услуга, като по този начин удовлетвори потребностите на настоящи и бъдещи клиенти.