НОВИ ЦЕНИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ОТ ПЧМВ АД

14.12.2023

Oт 01.01.2024 г. цените за предлаганите  услуги от "Поддържане чистотата на морските води" АД ще бъдат актуализирани.

За Вашата информираност, новите цени са публикувани в раздел "ТАРИФИ" , РАЗДЕЛИ:

Тарифа на  "ПЧМВ" АД - Варна МНОГОЦЕЛЕВИ ТЕРМИНАЛ,

ЦЕНИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИ ПОДМЕНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ,

ЦЕНИ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ "ПЧМВ"АД,

с цел запознаване на всички заинтересовани лица!