Услуги

...

Основната дейност на “ПЧМВ” АД е събирането, транспортирането и обезвреждането на течни отпадъци - нефтоводни смеси, сантинни, миячни и битовофекални води.
През последните години "ПЧМВ" АД е основния пристанищен оператор, обслужващ корабите на българските черноморски пристанища, съгласно изискванията на Анекс I, Анекс IV и Анекс V "Марпол 73/78". Обслужването на корабостроителни, кораборемонтни заводи и други фирми е обезпечено с издаденото действащо разрешително, съгласно ЗУО.
“ПЧМВ” АД – Варна има необходимия капацитет за събиране, транспортиране, временно съхранение и преработка на отпадъците (нефтоводни смеси) на клиенти.
Специализираните плавателни и транспортни средства, собственост на фирмата, позволяват екологичната дейност да се извършва качествено, съобразно международните изисквания.

Дружеството предлага успешно и дейности по предотвратяване на евентуални нефтени разливи с поставянето на бонови заграждения при товаро-равтоварни операции с нефтопродукти, съгласно “Задължителните правила”на международна конвенция под юрисдикцията на ИА "Морска администрация".
Почистването на акваторията на пристанищата от нефт се осъществява с помощта на нефтосъбирачите, които засмукват горния замърсен слой на водната повърхност, вкарват го в танковете си и го транспортират до Брегова пречиствателнта станция.
Събирането, транспртирането и съхранението на твърди отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност и остатъци от корабни товари се извършва благодарение на специализирани транспортни средства и е част от екологичните услуги, които предлага "ПЧМВ" АД.

Грижата за Черно море е отговорна мисия на специалистите и служителите на "ПЧМВ" АД!

...

“ПЧМВ” АД разполага със стационарни и мобилни приемни съоръжения. Буферните резервоари в Брегова пречиствателна станция служат за първоначално приемане на нефтоводни смеси с капацитет около 4200 куб. м. По този начин се предоставя постоянна готовност за приемане на нефтоводните смеси, както и за подаване към пречиствателните съоръжения на вода с възможно най-ниско съдържание на въглеводороди. Технологията за окончателното обезвреждане на НС е част от Програмата за управление на отпадъците на „ПЧМВ” АД – гр. Варна, утвърдена от РИОСВ – Варна. Мобилните приемни съоръжения, собственост на ПЧМВ" АД, са съответно палвателни средства и специализирани транспортни средства, а именно:
танкер за събиране на нефтоводни смеси;
пет нефтосъбирача;
нефтосъбирач за открито море;
два бонозаградителя; плаваща цистерна;
три автоцистерни; самосвал за твърди отпадъци;
камион със закрито ремарке;
открит пикап;
лекотоварен камион за битови отпадъци.

В терминалът се обработват генерални товари, като строителни материали; ламарина под формата на листи, рулони, пачки; минерални торове в биг бегси и на палети; тежки товари; контейнери и др.Насипни товари, като минерални торове, зърнени култури, меден грит, глина и др.

Освен претоварни услуги, терминала предлага и 24- часово обслужване на кораби, както следва:

Доставяне на сладка вода

Доставяне на ел. енергия

Събиране на течни и твърди отпадъци

Денонощно видео и охранително наблюдение

Интернет, телефон.

...

Пристанището разполага с 18 000 кв.м. открита площ, част от която е регистрирана като временен и митнически склад.

Закритите площи за съхранение се изразяват в осем склада-плосък тип с обща площ 5 400 кв.м., както и 5 силоза за насипни товари с обеми от по 2600куб.м.