Разширяване обхвата на индиректната система за изпълнение на морско-техническата услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност“ в пристанищата за обществен траснпорт Варна и Бургас, по смисъла на чл.106а от ЗМПВВППРБ

01.02.2024

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с разширяване обхвата на индиректната система за изпълнение на морско-техническата услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност“ в пристанищата за обществен траснпорт Варна и Бургас, по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България (ЗМПВВППРБ), Ви информираме, че количествата отпадъци ще се заплащат съгласно Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

„Поддържане чистотата на морските води“ АД е избран за изпълнител на морско-техническата услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност“ и съгласно сключени договри с Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" ще я реализира на следните пристанищни терминали, част от пристанища за обществен траснпорт Варна и Бургас, по смисъла на чл.106а от ЗМПВВППРБ:

  1. Пристанищни терминали държавна собственост, част от пристанище за обществен транспорт Варна, по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ“ -Варна-изток, Варна-запад, Леспорт, Балчик, Петрол, Фериботен-комплекс - Варна, Морска гара, на които ще приема и обработва нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78), битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) и твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78);
  2. Пристанищен терминал „ТЕЦ Езерово“, частна собственост, част от пристанище за обществен транспорт Варна, по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ, на които ще приема и обработва твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78);
  3. Пристанищен терминал „Одесос ПБМ - Варна“, частна собственост, част от пристанище за обществен транспорт Варна, по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ, на които ще приема и обработва нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78), битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) и твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78);
  4. Пристанищен терминал „Пристанищен терминал за базови масла“, частна собственост, част от пристанище за обществен транспорт Варна, по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ“, на които ще приема и обработва нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78), битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) и твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78);
  5. Пристанищен терминал „Пристанищен терминал ПЧМВ - Варна“, частна собственост, част от пристанище за обществен транспорт Варна, по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ“, на които ще приема и обработва нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78), битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) и твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78);
  6. Пристанищни терминали държавна собственост, част от пристанище за обществен транспорт Бургас, по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ“ -  Бургас - изток - 1, Бургас - изток -  2, Бургас - запад, Росенец, Несебър,  Морска гара Бургас , на които ще приема и обработва нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78);
  7. Пристанищен терминал „Порт България Уест“, частна собственост, част от пристанище за обществен транспорт Бургас, по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ, на които ще приема и обработва нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78);;
  8. Пристанищен терминал „Кораборемонтен завод Порт - Бургас“, частна собственост, част от пристанище за обществен транспорт Бургас, по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ, на които ще приема и обработва нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78);
  9. Пристанищен терминал „Бургаски корабостроителници южен кей - Л“, частна собственост, част от пристанище за обществен транспорт Бургас, по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ, на които ще приема и обработва нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78);
  10. Пристанищен терминал „Трансстрой - Бургас“, частна собственост, част от пристанище за обществен транспорт Бургас, по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ, на които ще приема и обработва нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78).

 

 

С уважение,

Антон Манолов

Изпълнителен директор

„Поддържане чистотата на морските води“ АД

гр. Варна