Сключен договор за финансиране по процедура №BG-RRP-3.004Технологична модернизация

20.11.2023

  

Договор: № BG-RRP-3.004-1522-C01

Наименование на проекта:  „Технологична модернизация в предприятието“

Краен получател: „Поддържане чистотата на морските води“ АД

Обща стойност: 782 322,00 лв, от които 391 166,00 лв. безвъзмездно финансиране от Европейския съюз – NextGenerationEU

Начало: 20.11.2023 г.

Край: 20.11.2024 г.

На 20.11.2023 г. „Поддържане чистотата на морските води“ АД сключи административен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1522-C01 по процедура BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация в предприятието”. Финансирането е по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Договорът е подписан с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството ѝ на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация.

 

Кратко описание на проекта: Подобряване ефикасността на инсталацията за пречистване на отпадъчни води, собственост на „Поддържане чистотата на морските води“ АД

Цел на проекта: Целта е разширяване на производствения капацитет и подобряване качеството на пречистената вода.

Резултати: Целият процес е автоматизиран и това ще доведе до постигането на по-бързи, по-ефективни и по-продуктивни резултати.