Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност

03.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект и главна цел:

Договор: № BG16RFOP002-2.077-1131-C01
Проект:  BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 
Кратко описание на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: „Поддържане чистотата на морските води“АД
Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и
 22 500лв. национално съфинансиране.

Начало: 03.02.2021г.
Край: 03.05.2021г.