Разширяване обхвата на индиректната система за изпълнение на морско-техническата услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност“ в пристанищата за обществен траснпорт Варна и Бургас, по смисъла на чл.106а от ЗМПВВППРБ

01.02.2024
0