От 01.02.2015 г. "Поддържане чистотата на морските води" АД е член на организацията "EUROSHORE International"

01.02.2015
0