На 12.05.2014г.ПЧМВ АД е регистрирано като пристанищен оператор в Регистъра на пристанищните оператори на Република България

15.05.2014

 На 12.05.2014г. "ПЧМВ" АД е регистрирано като пристанищен оператор в Регистъра на пристанищните оператори на Република България с право да предоставя пристанищни услуги по чл.116, ал.2, т.1 от ЗМПВВППРБ, морско-технически услуги "приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателната дейност" и "поставяне на бонови заграждения" в пристанища от района на дирекция "Морска администрация-Варна" и дирекция "Морска администрация-Бургас".