Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

22.08.2014

Проект № ESF-2303-02021 "Безопасност на труда в ПЧМВ, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Общата цел е оптимизиране на трудовата дейност чрез създаване на условия за безопасен и здравословен труд.

Публична покана на „Поддържане чистотата на морските води” АД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на обучение за прилагане на технологията по стандарт BS OHAS 18001“