ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

10.01.2020

Във връзка с публикувано писмо от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" на 10.01.2020г., Ви информираме, че от 13 януари 2020г., количествата отпадъци, които корабите могат предават, без да се заплащат допълнително, са следните:

Категория  Анекс I и Анекс IV Анекс V
Максимална сума, до която корабът може да предаде, без да заплаща допълнително (в евро) Макс. количество в куб.м. Максимална сума, до която корабът може да предаде, без да заплаща допълнително (в евро) Макс. количество в куб.м.
1 0-2000 575,00 € 8,6508 75,00 € 0,6698
2 2001-3000 700,00 € 10,5314 80,00 € 0,7145
3 3001-6000 700,00 € 10,5314 90,00 € 0,8038
4 6001-10000 1 000,00 € 15,0449 165,00 € 1,4736
5 10001-20000 1 300,00 € 19,5583 185,00 € 1,6522
6 20001-30000 1 400,00 € 21,0628 225,00 € 2,0094
7 30001-40000 1 800,00 € 27,0808 350,00 € 3,1258
8 40001-50000 1 900,00 € 28,5852 500,00 € 4,4654
9 >50000 2 000,00 € 30,0897 750,00 € 6,698