ТАРИФА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ,СЪГЛАСНО МАРПОЛ 73/78 НА ПРИСТАНИЩА ПЧМВ АД

01.09.2018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ” АД, Ви уведомява за новите максимални количества за приемане на отпадъци -  резултат от корабоплавателната дейност, събирани от корабите, посещаващи Пристанища „ПЧМВ“, както и максималните суми, до които корабите могат да предават отпадъци без да заплащат допълнително, които влизат в сила от 01.09.2018г.,

както следва:

Таблица 1

 

ANNEX I

MARPOL 73/78

13.04.03*,13.07.03*, 13.02.08*,13.08.99*

ANNEX IV

MARPOL 73/78

20.03.06

ANNEX V MARPOL 73/78

GT на кораба

 

Максимална сума, до която корабът може да предаде в евро

Максимално количество (куб.м.)

Максимална сума, до която корабът може да предаде в евро

Максимално количество (куб.м.)

Максимална сума, до която корабът може да предаде в евро

Максимално количество (куб.м.)

0 -2000

575,00

8,8557

575,00

8,8557

75,00

0,6985

2 001 – 3 000

700,00

10,7808

700,00

10,7808

80,00

0,7451

3 001 – 6 000

700,00

10,7808

700,00

10,7808

90,00

0,8382

6 001 – 10 000

1000,00

15,4012

1000,00

15,4012

165,00

1,5367

10 001 – 20 000

1300,00

20,0216

1300,00

20,0216

185,00

1,7230

20 001 – 30 000

1400,00

21,5617

1400,00

21,5617

225,00

2,0956

30 001 – 40 000

1800,00

27,7222

1800,00

27,7222

350,00

3,2598

40 001 – 50 000

1900,00

29,2623

1900,00

29,2623

500,00

4,6568

> 50 001

2000,00

30,8024

2000,00

30,8024

750,00

6,9852