Одоборен план за приемане и обработване на отпадъци на пристанища "ПЧМВ"

21.09.2018

На вниманието на всички ползватели на пристанища "ПЧМВ" АД, предоставяме одобрен план за приемане и обработване на отпадъци.