ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА "ПЧМВ" АД - ВАРНА

27.06.2018

На основание  Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR"), "ПЧМВ" АД като администратор е изготвил политика, в която подробно са описани нормативната рамка, целите на политиката, обхвата, прозрачността и правата на лицата.Политиката е одобрена от Изпълнителния директор на дружеството и е достъпна до всички заинтересовани лица.