Актуална информация относно аварийното планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на аварийна ситуация

17.04.2019

В съотвествие с Аварийният план, разработен и съгласуван с Дирекция „Управление при кризи и евроатлантическо сътрудничество” към МТС, щаба за изпълнение на плана защита при бедствия на Община Варна и ОУПБЗН-Варна, телефоните за бърза връзка при бедствено положение... прочети

Одоборен план за приемане и обработване на отпадъци на пристанища "ПЧМВ"

21.09.2018

На вниманието на всички ползватели на пристанища "ПЧМВ" АД, предоставяме одобрен план за приемане и обработване на отпадъци.

... прочети

ТАРИФА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ,СЪГЛАСНО МАРПОЛ 73/78 НА ПРИСТАНИЩА ПЧМВ АД

01.09.2018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ” АД, Ви уведомява за новите максимални количества за приемане на отпадъци -  резултат от корабоплавателната дейност, събирани от кора... прочети

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА "ПЧМВ" АД - ВАРНА

27.06.2018

На основание  Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR"), "ПЧМВ" АД като администратор е изготвил политика, в която п... прочети

ВЪНШНА РЕКЛАМА

05.09.2017

Бъдете винаги със своите клиенти и рекламирайте своя бизнес чрез възможността, която "ПЧМВ" АД предлага:

Външна рекламна площ за реклама, изработена от винилна мрежа с размери 1300х224 см. Винилната мрежа дава предимство на Вашата реклама с качествен и добър графичен обр... прочети

...

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

01.06.2017

Проект № BG05M9OP001-1.008-1227-C01

Подобряване условията на труд в "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД

Обща стойност 101 912.73 лв., от които  86 625.82 лв. европейско финансиране и  15 286.91 лв. национално съфи... прочети

...
...

Startup weekend Varna 2015

25.09.2015

"Поддържане чистотата на морските води" АД  подкрепя инициативата Startup Weekend. Форматът се провежда всеки уикенд в различни точки на света - от Лос Анджелис до Пекин. В град Варна се организира вече три поредни години, като за първи път екипът от амбицирани млади специалист... прочети

...

ПЧМВ АД подкрепя състезателния дух в младите и амбициозни хора

02.09.2015

"ПЧМВ" АД спонсорира отбора на Вилиана Димитрова и Данина Дянкова в клас "420" към Яхт клуб "Кап. Г. Георгиев -  Порт Варна" с ветроходна лодка и спортна екипировка.

Младите момичета, които се състезават в... прочети

Обновена кейова механизация на Терминала за генерални товари

30.06.2015

 

Телескопичен челен товарач "Katerpillar" с товароподемност 3,3 т., височина на повдигане 7 м., оборудван и с кофа с капацитет -2 куб.м.

прочети

...

От 02.09.2014г. "Подържане чистотата на морските води" АД започва събирането на отпадни води (Sewage) Анекс IV на Марпол 73/78, включени в новата тарифа за пристанищните такси, събирани от ДП "ПИ"

01.09.2014

Министерският съвет на свое заседание прие Постановление №254 за изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура". Добавена е нова такса за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност,... прочети

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

22.08.2014

Проект № ESF-2303-02021 "Безопасност на труда в ПЧМВ, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Общата цел е оптимизиране на трудовата дейност чрез създаване на условия за безопасен и здравословен труд.

Публична покана на „... прочети

На 12.05.2014г.ПЧМВ АД е регистрирано като пристанищен оператор в Регистъра на пристанищните оператори на Република България

15.05.2014

 На 12.05.2014г. "ПЧМВ" АД е регистрирано като пристанищен оператор в Регистъра на пристанищните оператори на Република България с право да предоставя пристанищни услуги по чл.116, ал.2, т.1 от ЗМПВВППРБ, морско-технически услуги "приемане и обработване на отпадъци - резултат от... прочети